smethod in polish

Segmentacja MŚP dla lepszego wspierania innowacji

 

Projekt SMEthod ma na celu opracowanie metodologii segmentacji małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w celu lepszego wspierania innowacji.


Głównym celem projektu jest odpowiedź na trzy kluczowe pytania:

- Jak skutecznie wspierane są MŚP?

- W jaki sposób możemy segmentować innowacyjne MŚP?

- Jak możemy zoptymalizować wsparcie publiczne?

 

W projekcie SMEthod zostanie przeprowadzona ewaluacja istniejących metodologii segmentacji MŚP pod kątem wsparcia innowacyjnego, a następnie opracowana zostanie ulepszona metodologia segmentacji:

- biorąca pod uwagę cykl życia przedsiębiorstwa, sektory działalności, cechy regionalne i cykl innowacji;

- pozwalająca lepiej dopasować odpowiednie środki wsparcia innowacyjnego do danych segmentów;

- oferująca internetowe narzędzie wspomagania decyzji, ułatwiające pracę instytucjom wspierającym innowacje w sektorze MŚP.

 

Dzięki rezultatom projektu możliwe będzie:

- lepsze zrozumienie zagadnienia innowacyjności sektora MŚP i wpływu konkretnych środków wsparcia innowacji;

- zwiększone wykorzystanie i skuteczność mechanizmów wsparcia;

- lepsze ukierunkowanie działań wspierających innowacje i dopasowanie ich w czasie;

- przemyślane wsparcie innowacji o najbardziej pożądanym oddziaływaniu społecznym;

- wprowadzanie bardziej przewidywalnych i udanych innowacji przez MŚP, które poprawią konkurencyjność gospodarki UE.

 

Dlaczego to jest ważne?

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają znaczący wpływ na gospodarkę UE i odgrywają kluczową rolę jako innowatorzy. Jednak często brakuje im środków finansowych na realizację ich potencjału innowacyjnego i wywieranie pozytywnego wpływu na gospodarkę. Instrumenty i programy wsparcia nawiązują do tego problemu, jednak wyzwaniem jest brak ich odpowiedniego dostosowania, szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę lokalną, regionalną czy krajową. Instrumenty i programy wsparcia wymagają solidnych metod segmentacji, umożliwiających kierowanie do MŚP najbardziej odpowiednich i tworzących wartość środków. Projekt SMEthod podejmuje oba te problemy skupiając się na opracowaniu ulepszonej metodologii segmentacji innowacyjnych MŚP przy jednoczesnym uwzględnieniu różnych poziomów i rodzajów wsparcia.

 

Chcesz wiedzieć więcej?

 

Dołącz do nas na Twitterze, Facebooku i LinkedIn.

Zapisz się, by mieć dostęp do najświeższych informacji o projekcie.

Skontaktuj się z koordynatorem projektu: info@smethod.org.

Projekt SMEthod jest realizowany od grudnia 2017 r. do czerwca 2020 r. przez siedem  profesjonalnych instytucji z pięciu krajów.

©2017-2020 SMETHOD Projekt finansowany jest ze środków przeznaczonych na program finansowania badań naukowych i innowacji UE Horyzont 2020 na podstawie umowy o dofinansowanie działań Nr 777491.